VERTROUWENspersonen

Vertrouwenspersonen

In het kader van het beleid rond ongewenste omgangsvormen heeft een aantal medewerkers op Helen Parkhurst een taak als 'vertrouwenspersonen'.

Deze contactpersonen zijn meldpunt voor ongewenste omgangsvormen zoals, pesten, discriminatie, agressie en geweld en seksuele intimidatie. 
Na een melding verzorgt de vertrouwenspersoon opvang, begeleiding en nazorg.  

De vertrouwenspersoon is er voor medewerkers, leerlingen en ouders. Voor leerlingen hebben we op Helen Parkhurst een goed systeem van begeleiding waarin mentoren het eerste aanspreekpunt zijn. Mentoren worden gesteund door de leerlingbegeleiders. Het kan echter voorkomen dat een leerling liever niet naar de mentor gaat. Dan heeft hij/zij de mogelijkheid om zich te melden bij de vertrouwenspersoon

Gesprekken met de vertrouwenspersoon zijn altijd vertrouwelijk. Iedereen kan direct contact opnemen met de vertrouwenspersoon door hen aan te spreken of een mail te sturen.

Wie zijn onze vertrouwenspersonen?

De vertrouwenspersonen op Helen Parkhurst zijn:
- Jolanda Buitenhuis
- Yadirah Flores
- Thomas IJntema
- Pauline Jumpertz
Meer informatie en contactgegevens is te vinden op het ouder- en leerlingportaal.

Rol vertrouwenspersonen

Als er sprake is van ongewenste intimiteiten zal de vertrouwenspersoon verwijzen naar de externe vertrouwenspersoon en/of het bestuur, de klachtencommissie of de vertrouwensinpecteur.  

Rol externe vertrouwenspersoon

De externe vertrouwenspersoon fungeert als aanspreekpunt voor leerlingen, ouders en medewerkers bij klachten die betrekking hebben op ongewenste intimiteiten. De vertrouwenspersoon kan ondersteunen bij het indienen van een klacht en biedt ondersteuning bij de verdere procedure, bijvoorbeeld bij het doen van aangifte ed.

Onze school maakt onderdeel uit van het onderwijsbestuur, De Almeerse Scholen Groep (ASG). ASG werkt samen met externe vertrouwenspersonen via 'Centrum Vertrouwenspersonen Plus (CVP+).
Voor de meeste actuele informatie en contactgegevens, ga naar: https://asg.nl/vertrouwenspersoon

Rol van de vertrouwensinspecteur

Ouders, leerlingen, docenten, directies en besturen, maar ook vertrouwenspersonen kunnen de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs raadplegen wanneer zich in of rond de school of opleiding (ernstige) problemen voordoen op het gebied van:

  • seksueel misbruik (zedenmisdrijven)
  • seksuele intimidatie
  • psychisch en fysiek geweld (waaronder pesten)
  • discriminatie en radicalisering

Bij een klacht over- of een vermoeden van seksueel misbruik (zedenmisdrijf) dan treedt het bestuur (of de school namens het bestuur) in overleg met de vertrouwensinspecteur.

Bron: 
https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/vertrouwensinspecteurs