Topsport

 

Topsport

Topsporters voelen zich bij ons thuis
Topsporters met een zogeheten 'NOC*NSF status' of KNVB-beloftestatus, hebben baat bij aangepast onderwijs. Als officiële Topsport Talentschool mogen wij deze leerlingen extra faciliteiten en begeleiding aanbieden. De school verwacht van de sporter een proactieve houding, een mentaliteit die past bij sport, goede vaardigheden om te plannen, een gezonde dosis werkdiscipline en veel eigen initiatief.

Samen met OSG Echnaton zijn wij de Topsport Talent Scholen van Almere. Hier haal je het maximale uit je sport, maar ook uit je schoolcarrière. Op beide scholen krijg je de topsportbegeleiding die je verdient. Bekijk hier het filmpje voor meer informatie.

Topsport talent faciliteiten

De toekenning van de NOC*NSF status is gekoppeld aan de talentendatabase van NOC * NSF. Deze database wordt gevuld door de sportbonden; zij leveren de namen van hun talenten aan. Als een leerling van de eigen sportbond de status van [B] Belofte, [NT] Nationaal Talent of [IT] Internationaal Talent heeft gekregen, dan komt deze leerling in aanmerking voor de Topsport talent-faciliteiten. Dit geldt ook voor leerlingen met een KNVB-beloftestatus. Meer kunt u vinden op de site van het Expertisecentrum Voortgezet Onderwijs en Topsport (voorheen stichting LOOT): https://www.evot.nl

De faciliteiten bij een NOC*NSF status en KNVB-beloftestatus:

  • Vermindering van onderwijstijd,
  • aanpassen van roosters indien mogelijk,
  • hulp bij het maken van planningen,
  • verplaatsen van toetsen of inlevermomenten,
  • (gedeeltelijke) ontheffingen voor bepaalde vakken,
  • verlof voor trainingsstages en
  • de mogelijkheid het examen te spreiden over twee jaar.

FT - status

Er bestaat ook een regionale sportstatus afgegeven door de Provincie Flevoland, de FT- status. Deze leerlingen zijn geen topsport talent leerlingen en hebben geen landelijk erkende topsportstatus. Dat betekent niet dat sporttalenten die (nog) niet over deze status beschikken, verstoken blijven van medewerking in hun ontwikkeling. Waar mogelijk ondersteunen wij deze leerlingen onderwijskundig bij hun ontwikkeling naar een officiële NOC*NSF status.

De faciliteiten bij FT-status:

Aanpassen van roosters indien mogelijk, hulp bij het maken van planningen, hulp bij het aanvragen van verlof en verplaatsen van toetsen indien noodzakelijk. Kijk voor meer informatie over de FT- status op de site van Topsport Flevoland: www.topsportflevoland.nl

Een topsport talentleerling betaalt jaarlijks een vrijwillige bijdrage
van € 125,- en een FT-leerling betaalt jaarlijks een vrijwillige bijdrage
van € 75,-. Meer informatie bij de topsportcoördinator van de school:
Jaap van 't Hoff, J.vanthoff@helenparkhurst.asg.nlHELEN PARKHURST FLYER TOPSPORT