Dalton in praktijk

 

We werken met leerlijnen en reflectieverslagen

Leerlingen krijgen aan het begin van zes weken (twaalf weken in de bovenbouw) te horen wat ze moeten doen voor elk vak. De leerdoelen staan in de zogeheten leerlijnen omschreven. Vervolgens maken alle leerlingen een planning en gaan aan de slag.

Iedere twaalf weken schrijven de leerlingen tijdens de mentorles een vakoverstijgend reflectieverslag en een zelfadvies. Hiermee kijken ze terug op wat ze geleerd hebben en maken ze een plan om nog beter te leren. Ouders kunnen hiermee in gesprek gaan met hun kind.

Helen Parkhurst baseert zich bij de keuzes in de schoolloopbaan voornamelijk op cijfers en beoordeling van daltoncompetenties zoals beschreven door de Nederlandse Daltonvereniging. De cijfers zijn in te zien op een webportaal voor leerlingen en ouders. Drie keer per jaar is er een rapportcijfer, ook zichtbaar op het webportaal. Het rapport voor de zomervakantie wordt ook op papier uitgereikt. Meer informatie over de regelingen voor voortgang en overgang naar de volgende klas is ook terug te vinden op het webportaal. 

De lessen duren 60 minuten

De lesuren duren 60 minuten, langer dan gebruikelijk in het voortgezet onderwijs. We kiezen hiervoor omdat de docent dan meer tijd heeft om de stof toe te lichten en verschillende werkvormen kan toepassen in één les. De leerlingen hebben volop gelegenheid om de verworven kennis te oefenen. Een ander voordeel is dat leerlingen minder vaak van lokaal wisselen en minder met hun boekentassen sjouwen. Op Helen Parkhurst beginnen de lessen om half negen. De lesroosters en roosterwijzigingen kan iedere leerling op school of thuis in 'Zermelo' via onze website raadplegen.

Daltonuren en Daltonweken

Als er een daltonuur in het rooster staat, bepaalt de leerling bij welke docent hij of zij aan de slag gaat. Leerlingen kunnen extra uitleg vragen, een toets inhalen of bespreken of aan een groepsopdracht werken. Ze gebruiken dit uur vaak om zelfstandig te werken. Docenten en mentoren helpen de leerlingen verstandig met het daltonuur om te gaan.

Van klas 1 tot en met 6 werken we met een verplicht inschrijfsysteem voor de daltonuren. In de bovenbouw havo en vwo zijn er vakverbonden daltonuren, waarin het aanbod aansluit bij de verplichte stof voor het eindexamen. Voor de bovenbouw is er een daltonstil-uur waarin de leerlingen die behoefte hebben aan een stille werkplek kunnen studeren en opdrachten maken.

Aan het begin van het eerste en derde leerjaar worden leerlingen getoetst op rekenen, taal en Engels. Afhankelijk van de resultaten krijgen sommige leerlingen daarna verplicht steunlessen rekenen en taal in daltonuren.

Twee keer per jaar is er schoolbreed een daltonweek. In deze bijzondere weken werken leerlingen minimaal tien lesuren aan vakoverstijgende projecten. In de bovenbouw vindt in deze week ook een deel van de schoolexamens plaats. Leerlingen kunnen in daltonweken ook stages volgen of werken aan een sector- of profielwerkstuk.

Onze daltonweken kenmerken zich door verrassende, vakoverstijgende activiteiten, waarin leerlingen onbekende kanten van zichzelf laten zien en op een onalledaagse manier bezig zijn met leren in brede zin. We noemen een paar voorbeelden: een film of radioprogramma maken, meedoen aan een spel over jouw toekomstig beroep, auto’s beschilderen, raketten maken, Spaans koken… de leerlingen verbazen ons elke keer weer.HELEN PARKHURST FLYER DALTON