Nieuwe leerlingen

Informatie avond

Woensdag 4 december 2024
18:30 - 21.00 uur 

(meer informatie volgt ter zijnder tijd onder 'Organisatie > Nieuws')

Open dag

Zaterdag 8 februari 2025
9.30 - 13.00 uur

(meer informatie volgt ter zijnder tijd onder 'Organisatie > Nieuws')

 

(Hou de website in de gaten voor meer informatie*)

Tijdens de Open avond vertellen onze docenten met behulp van een powerpoint over het (dalton)onderwijs op Helen Parkhurst. 

Tijdens de Open dag worden er uiteenlopende  activiteiten  georganiseerd om een goed beeld te geven van ons aanbod. Naast doen en kijken kunnen de leerlingen van groep 7 en 8 en hun ouders/verzorgers dan ook uitgebreid praten met leerlingen en docenten en al hun vragen stellen. 
 

Kies je school Almere

Alle voortgezet onderwijsscholen in Almere werken samen om de ouders en verzorgers van de leerlingen van groep 7 en 8 te helpen bij het maken van een goede keuze voor de juiste vervolgopleiding.
Deze gezamenlijke digitale voorlichtingscampagne
'Kies je school in Almere' staat voor komend jaar weer gepland op: 24 en 26 september 2024


Vanaf de maand ervoor kunnen ouders/verzorgers zelf een avond kiezen om de digitale schoolpresentatie bij te wonen. 
Die informatie ontvangt u via de basisschool.

Meer informatie over alle Almeerse scholen?
Ga naar www.kiesjeschoolinalmere.nl

Opmerking hierbij: we hanteren niet langer de voorwaarde dat een leerling een plus-advies nodig heeft voor technasium of bèta mavo. Een 'enkelvoudig' havo of vwo-advies voor technasium of een mavo-advies voor bèta mavo is voldoende. Wel moet rekening worden gehouden met een enigszins verzwaard programma waarbij een extra vak wordt gegeven binnen dezelfde lestijd.

Aanmelden

Wilt u uw kind aanmelden voor komend schooljaar?
Ga dan naar 'Aanmelden' op deze site. Daar vindt u de benodigde informatie over het aanmeldproces voor klas 1 en inschrijfformulieren voor de overige leerjaren.  
Lees verder »

JoJoschool (leerondersteuning op school)

Als school maken wij gebruik van JoJoschool.nl, een platform voor leerondersteuning. Op dit platform worden alle onderwerpen kort en bondig behandeld met een kwalitatieve uitlegvideo van een bevoegde docent en kunnen leerlingen oefenen met opgaven. Lees verder>>

Praktische zaken

Vind hier de praktische zaken voor nieuwe leerlingen. Denk hierbij aan de aanschaf van een notebook/laptop, benodigde schoolspullen, lestijden, mogelijke leerroutes, informatie over boeken bestellen, locatie en richtlijnen voor bewegingsonderwijs en een overzicht van de verschillende afdelingen  bij ons school.Lees verder »

Privacy

Op Helen Parkhurst gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen en de vastlegging daarvan in de administratie van de school, worden er gegevens over en van leerlingen vastgelegd. Lees verder »

Veelgestelde vragen

Vind hier de veelgestelde vragen. Lees verder »