Mentoraat

Mentoraat

De mentoren signaleren veelal als eerste leer-, opgroei- en opvoedproblemen. Leerlingen hebben in de onderbouw in principe twee mentoren en twee mentoruren per week. Binnen het Technasium en Bèta mavo volgen leerlingen één mentoruur per week. In alle mentorlessen is er specifieke aandacht voor sociale vaardigheden, studievaardigheden en begeleiding omtrent Loopbaan Oriëntatie Begeleiding (LOB).

Voor de mentorlessen worden verschillende lesmethodes gebruikt. In de bovenbouw hebben leerlingen regelmatig een groepsmentoruur en daarnaast individueel contact met de mentor (I-coach) voor specifieke begeleiding op maat. De verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van de leerlingen ligt bij de mentoren én de vakdocenten , die deel uitmaken van een team.

 

 

 

 

 

 

Loopbaan Oriëntatie Begeleiding (LOB)

Op onze school worden de leerlingen (en ouders) voorbereid op hun profiel- en studiekeuze d.m.v het ontwikkelen en versterken van hun loopbaancompetenties. Leerlingen worden in dit ontwikkelingsproces begeleid door hun mentoren en vakdocenten. Samen kijken zij terug op betekenisvolle momenten en plannen samen een nieuwe onderzoeksvraag aan de hand van deze loopbaancompetenties

•             Motivatiereflectie: Wat wil ik?

•             Kwaliteitenreflectie: wat kan ik?

•             Netwerk: Wie kan mij helpen?

•             Werkplekexploratie: Waar kan ik wat doen?

•             Loopbaansturing; Hoe kan ik bereiken wat ik wil.

Drie LOB coördinatoren ondersteunen en begeleiden de mentoren en vakdocenten bij het vormgeven van de LOB begeleiding. Tevens organiseren zij activiteiten die met profiel- en/of studiekeuze te maken hebben zoals: opleidingenmarkten, bedrijfsstages en proefstuderen. Hieronder vindt u de flyer met daarin een schema van mogelijke leerroutes.

Flyer Kies je toekomst