onderbouw

 

Onderbouw mavo, havo of vwo

De brugklas betekent voor de leerlingen een grote verandering in hun leven: ze beginnen aan een andere school, een ander onderwijssysteem en krijgen nieuwe klasgenoten. Hadden ze in groep acht vaak nog één leerkracht, nu krijgen ze te maken met meerdere docenten. Wij doen er alles aan om de leerlingen in deze fase vertrouwd te maken met de nieuwe omgeving.

Op Helen Parkhurst hebben we drie soorten brugklassen; mavo, havo en vwo. Op de mavo duurt de brugperiode twee jaar en voor de havo/vwo drie jaar. In de onderbouw heb je de mogelijkheid om een extra programma te kiezen, dit is het Beta programma (voor de mavo) of het Technasium (voor havo/vwo).

Introductiedagen

Aan het begin van het nieuwe schooljaar starten we met alle onderbouwklassen in de eerste lesweek met een speciaal programma. In de eerste schoolweek starten we met 3 introductiedagen. Hierin vinden groepsverbindende activiteiten plaats. Alle klassen maken, onder begeleiding van mentoren, kennis met elkaar, de docenten en de organisatie van de school en het onderwijs.

Begeleiding

Voor de zomervakantie starten we met een kennismakingsdag, zodat alle leerlingen de klasgenoten leren kennen. Iedere week hebben de leerlingen een mentoruur met de klas. Iedere klas heeft 2 mentoren. Zij helpen de leerlingen wegwijs te maken binnen de school. Zij hebben gesprekken met leerlingen en de ouders en ondersteunen bij het organiseren van het werk. Ook bij schooluitjes of vieringen zijn de mentoren het aanspreekpunt.

 

Leren met een Plan

Voor leerlingen die  naar het voortgezet onderwijs gaan, is het plannen van  maak- en leerwerk een van de lastigste dingen. Dit is dan ook de reden dat wij met de Plenda werken in plaats van een gewone agenda. Deze is Plenda is gepersonaliseerd speciaal voor Helen Parkhurst. Dit helpt leerlingen om hun werk beter te plannen. Leerlingen krijgen de Plenda via school.
In de mentorlessen werken we met Leren met een Plan en de Plenda. De leerlingen  leren meer regie op leren te krijgen, dit doen we door ondersteuning van het plannen en organiseren van het werk en met regelmaat te reflecteren op de ontwikkeling van de leerling. 

Vakken

Op Helen Parhurst vinden wij het belangrijk dat leerlingen zich goed ontwikkelen. Leerlingen in de onderbouw krijgen veel verschillende vakken. Klik hier voor onze lessentabellen om de vakken te bekijken.
Naast de kennisvakken kunnen leerlingen zich ook cultureel verder ontwikkelen. Daarom krijgen leerlingen bij ons op school de vakken tekenen, handvaardigheid, muziek en drama. De werkstukken van de leerlingen worden op de kunstwand in de school tentoongesteld.  

Daltonuren

Op Helen Parkhurst werken we met Daltonuren. Tijdens een Daltonuur kunnen leerlingen zelf kiezen aan welk vak ze willen werken en bij welke docent. Tijdens de Daltonuren werken leerlingen aan het vak waar ze meer ondersteuning bij nodig hebben of waar ze zich graag meer in willen verdiepen. Ook kunnen leerlingen de Daltonuren gebruiken om aan hun studievaardigheden te werken en om huiswerk te maken. Er zijn dus vele keuzes.