Onderwijs

Daltonvisie

Eigen keuzes maken. Zicht krijgen op je plaats in de samenleving. Dan ben je deze daltonschool aan het goede adres. Helen Parkhurst biedt authentiek en modern daltononderwijs aan dat leerlingen aanzet tot actief en onderzoekend leren. Lees verder »

Dalton in de praktijk

Het werken vanuit een daltonvisie heeft gevolgen voor de organisatie van onze schoolpraktijk. Zo werken we met leerlijnen en reflectieverslagen en hebben de leerlingen daltonuren en daltonweken Lees verder »

Schoolplan / schoolgids

In het schoolplan, dat wettelijk verplicht is, moet onder andere staan welke richting we met de school op willen gaan, op welke punten we ons onderwijs willen verbeteren, hoe we met leerlingen, ouders en personeel willen omgaan en hoe we allerlei speerpunten verder willen vormgeven.
In de schoolgids staat alle algemene informatie overzichtelijk bij elkaar in één document.  Lees verder »

Kwaliteit

Behalve het behalen van een diploma dat past bij de mogelijkheden van een kind, vinden wij het ook belangrijk dat onze leerlingen zich sociaal-emotioneel en creatief ontwikkelen en leren kiezen. Lees verder »

Diverse begeleiding

Begeleiding

Helen Parkhurst heeft gespecialiseerde begeleiders in dienst voor zorg en ondersteuning van leerlingen. De school hanteert ook een pestprotocol en bevordert een veilig schoolklimaat. Lees verder »

Zorg

Helen Parkhurst heeft een centraal zorgbureau onder leiding van twee zorgcoördinatoren. Lees verder »

Mentoraat

Bijna iedere docent is ook mentor en is de spil binnen onze begeleiding.
De mentor is het eerste aanspreekpunt voor ouders en vakdocenten. 
Lees verder »

Passend onderwijs

Leerlingen die voorheen naar speciaal onderwijs gingen, worden in het kader van Passend Onderwijs toch vaak op een reguliere school geplaatst. Wij hebben voor hen specifieke begeleiding in huis. Lees verder »

Onderbouw

Helen Parkhurst biedt onderwijs op mavo-, havo- en vwo-niveau. De leerlingen komen over het algemeen  in de klas waar ze - gezien hun schooladvies en het leerlingvolgsysteem - waarschijnlijk het beste passen. Soms zijn er ook combiklassen mavo/havo en/of havo/vwo. Op basis van de toetsresultaten kan het zijn dat een leerling nog van niveau wisselt. Lees verder »

Bovenbouw

In de bovenbouw ligt de nadruk op eigen verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en onderzoekend leren. Al in de onderbouw zijn de leerlingen hierop voorbereid. Lees verder »

Technasium

Helen Parkhurst is een officieel technasium. Het technasium is bestemd voor havo - en vwo -leerlingen met interesse voor de toepassing van exacte en creatieve vakken in de praktijk. Lees verder »

Bèta mavo

Wij bieden ook een bètaprogramma voor mavo - leerlingen aan. Hierbij gaat het niet alleen om theoretisch leren maar vooral ook om het praktisch toepassen. Het programma is gericht op ict en toegepaste techniek. Lees verder »

Topsport

Helen Parkhurst is één van de 37 topsporttalentscholen in Nederland. Leerlingen die een topsportstatus hebben, afgegeven door NOC/NSF of een regionale status hebben die afgegeven is door Topsport Flevoland, maken aanspraak op topsportbegeleiding. De school verwacht van de sporter een proactieve houding, een mentaliteit die past bij sport, goede vaardigheden om te plannen, een gezonde dosis werkdiscipline en veel eigen initiatief. Lees verder »

Lessentabellen

Kijk hier voor onze lessentabellen. Lees verder »