Bèta mavo

 

Bèta Mavo

Net als bij het vak Onderzoek & Ontwerpen op het Technasium werken de leerlingen in  de bèta mavo-klas in groepjes aan projecten. Ze zoeken oplossingen voor technische vraagstukken, maken een werkstuk of gaan op excursie naar bedrijven.

Het is mogelijk dat de leerlingen bij sommige projecten te maken krijgen met opdrachtgevers uit een bedrijf of organisatie. Zo kunnen zij kennismaken met diverse beroepen. Ook kunnen ze kiezen voor een stage in deze richting. Na de bèta mavo is doorstroom mogelijk naar het mbo en naar alle profielen van het havo.

We verwachten dat deze leerlingen later goede vooruitzichten hebben op werk omdat ze opgeleid zijn in bèta, techniek en projectmatige vaardigheden (samenwerken, plannen, werken vanuit verschillende invalshoeken en creatief denken). Ook onderwerpen als duurzaamheid en ICT komen aan bod. Zo leren ze ook veel over de maatschappij en vormen hun eigen mening.

Wanneer leerlingen in klas 1 kiezen voor Bèta, is dit een keuze voor in principe twee jaar. Na twee jaar in een bètaklas kunnen leerlingen kiezen voor het examenvak Bèta mavo binnen de profielen 'Natuur en Techniek' en 'Natuur en Gezondheid'. Dit examenvak geeft recht op de aantekening Bèta op het diploma. 

Bij de ontwikkeling van het programma maken we gebruik van onze eigen ervaringen met het technasium en van landelijke initiatieven als Toptechniek in Bedrijf, het Bèta Challenge Programma en Talentenkracht. Ook werken we samen met het ROC die materialen beschikbaar stelt en gastdocenten naar HP laat komen.

Voor onkosten en excursies vragen wij een vrijwillige bijdrage *. 
(De verschillende vrijwillige bijdragen zijn terug te vinden op onze website onder 'kosten')

* Wij zijn voor  het doorgaan van een aantal activiteiten deels afhankelijk van ouderbijdragen. Onvoldoende inkomsten uit ouderbijdrage kan ertoe leiden dat activiteiten niet doorgaan. 

HELEN PARKHURST FLYER BÈTA MAVO