Schoolplan / schoolgids

Schoolplan

Het schoolplan van Helen Parkhurst beschrijft het beleid en de ambities van de school voor de periode 2023-2027. Daarnaast dient het ook als verantwoordingsdocument. Medewerkers en belanghebbenden hebben het plan samen geschreven.  

Het schoolplan is geen statisch document, maar geeft richting aan en ruimte voor actuele ontwikkelingen gedurende de looptijd van het schoolplan. Jaarlijks bepaalt het managementteam - op basis van de inbreng uit de teams - de speerpunten en de te behalen resultaten voor het komend schooljaar. Het schoolplan is daarbij leidend.
Schoolplan

Schoolgids

Dit is de schoolgids 2023-2024 van Helen Parkhurst. Deze gids bevat alle informatie die nodig is om een goed beeld te krijgen van de school. Bij de start van het schooljaar raden wij aan de gids goed door te lezen. Maar ook tijdens het schooljaar kan het handig zijn om de gids er nog eens bij te pakken.
SCHOOLGIDS