AANMELDEN

Aanmelden

Op Helen Parkhurst komt een leerling in een mavo-, havo- of vwo-klas. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen per opleiding zijn er soms ook tl/havo of havo/vwo klassen waarin tl-leerlingen en havo leerlingen of havo leerlingen en vwo leerlingen met elkaar in één klas zitten. Bij de plaatsing in een klas spelen meerdere factoren een rol. Ons schoolbestuur, de Almeerse Scholen Groep (ASG) heeft een inschrijvingsbeleid vastgesteld voor al haar scholen.

Nadat een leerling zich heeft aangemeld voor de eerste klas volgt er een gesprek met de groepsleerkracht van de basisschool. Dit noemen we de ‘warme overdracht’. In dit gesprek wordt bekeken of de leerling mavo, havo of vwo kan gaan doen. Zo nodig berichten wij de ouders/verzorgers en adviseren wij over een meer geschikte vervolgopleiding.

Bij aanmelding voor de Bèta mavo of het Technasium havo of vwo gaan wij uit van een 'enkelvoudig' advies. Dit moet voor de Bèta mavo tenminste mavo zijn. Voor Technasium moet dit advies tenminste havo of vwo zijn. Er moet rekening worden gehouden met een iets verzwaard programma waarbij een extra vak wordt gegeven binnen dezelfde lestijd.

Een leerling met een vmbo-advies richting basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte of gemengde leerweg kan niet op Helen Parkhurst worden ingeschreven.

Een leerling met een lwoo-indicatie of zorgdossier wordt pas definitief op Helen Parkhurst geplaatst na overleg met de andere Almeerse VO-scholen. Lwoo-leerlingen zijn alleen plaatsbaar als ze in de reguliere groep kunnen worden opgenomen. Helen Parkhurst heeft geen aparte  lwa/lwoo-klassen
Meer informatie bij 'veelgestelde vragen' op deze site.
 

Topsporttalentschool

Het Helen Parkhurst is één van de 37 topsporttalentscholen in Nederland. Leerlingen die een topsportstatus hebben, afgegeven door NOC/NSF of een regionale status hebben die afgegeven is door Topsport Flevoland maken aanspraak op topsportbegeleiding. Neem hiervoor contact op met de coördinator topsport: j.vanthoff@helenparkhurst.asg.nl

Passend onderwijs 

Helen Parkhurst heeft een school-ondersteuningsprofiel (SOP). Daarin is terug te vinden op welke wijze leerlingen met extra begeleidings- en zorgvragen worden ondersteund. Klik hier voor meer informatie.

 

De aanmelding voor leerjaar 1 dient vóór 1 maart in ons bezit te zijn.
De aanmelding voor alle overige leerjaren dient vóór 1 april  in ons bezit te zijn. Daarna wordt het een wachtlijst.

Inschrijvingsbeleid voor schooljaar 2021/2022

Ons school bestuur, de Almeerse Scholen Groep (ASG) heeft een inschrijvingsbeleid vastgesteld voor al haar scholen. Daarnaast heeft Helen Parkhurst een aantal specifieke criteria en afspraken over doorstroom en tussentijdse instroom. De complete tekst vindt u in onderstaand document.

Inschrijvingsbeleid Helen Parkhurst

In verband met het wegwerken van achterstanden bij leerlingen, opgelopen door de coronasituatie, is er voor schooljaar 2021/2022 een grens aan de plaatsingscapaciteit van Helen Parkhurst.

Die grens wordt bepaald door de school vastgestelde maximale klassengrootte. Dat betekent dat als u uw kind aanmeldt, wij naast de inhoudelijke toelatingscriteria ook naar de ruimte in het leerjaar kijken. 

 Klik hier  voor de maximale aantallen leerlingen die wij hanteren voor de klassen.

Onderstaande formulieren zijn bestemd voor komend schooljaar 2022 - 2023. U kunt het  ingevulde formulier en de kopie van het paspoort of ID van uw kind afgeven bij onze servicebalie in de centrale hal van de school.

U kunt het ook per post versturen naar:
Helen Parkhurst
T.a.v. de leerlingenadministratie
Bongerdstraat 1, 1326 AA Almere

Of u mailt het ingevulde gescande formulier inclusief kopie van het identiteitsbewijs naar: 
leerlingenadministratie@helenparkhurst.asg.nl

Voorkeur aanleveren aanmeldformulieren
Wij vragen u het ingevulde aanmeldformulier bij voorkeur afgeven op school bij de receptie of in onze brievenbus óf per post te versturen.
LET OP: Bij het aanleveren van aanmeldformulieren via de mail kan de aanmelding alleen in behandeling genomen worden als het bestand als 
pdf-bestand wordt gemaild.

Voor tussentijdse aanmeldingen voor het huidige schooljaar geldt dat ouders contact met de leerlingenadministratie kunnen opnemen via ons algemene telefoonnummer: 036 5357000 

Klik hieronder voor het aanmeldingsformulier van leerjaar 1
voor 2022-2023 en de toelichting/flyer inschrijving.
AANMELDINGSFORMULIER 2022-2023 LJ 1

Flyer inschrijving leerjaar 1 2022-2023

Aanmeldingsformulieren voor overige leerjaren staan hieronder.

AANMELDINGSFORMULIER 2022-2023 LJ 2 AANMELDINGSFORMULIER 2022-2023 LJ 3 HAVO VWOAANMELDINGSFORMULIER 2022-2023 LJ 3 of 4 mavo   AANMELDINGSFORMULIER 2022-2023 LJ 4 TM 6 HAVO - VWO