AANMELDEN

Aanmelden

Op Helen Parkhurst komt een leerling in een mavo-, havo- of vwo-klas. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen per opleiding zijn er soms ook tl/havo of havo/vwo klassen waarin tl-leerlingen en havo leerlingen of havo leerlingen en vwo leerlingen met elkaar in één klas zitten. Bij de plaatsing in een klas spelen meerdere factoren een rol. Ons schoolbestuur, de Almeerse Scholen Groep (ASG) heeft een inschrijvingsbeleid vastgesteld voor al haar scholen.

Nadat een leerling zich heeft aangemeld voor de eerste klas volgt er een gesprek met de groepsleerkracht van de basisschool. Dit noemen we de ‘warme overdracht’. 

Bij aanmelding voor de Bèta mavo of het Technasium havo of vwo gaan wij uit van een 'enkelvoudig' advies. Dit moet voor de Bèta mavo tenminste mavo zijn. Voor Technasium moet dit advies tenminste havo of vwo zijn. Er moet rekening worden gehouden met een iets verzwaard programma waarbij een extra vak wordt gegeven binnen dezelfde lestijd.

Een leerling met een vmbo-advies richting basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte of gemengde leerweg kan niet op Helen Parkhurst worden ingeschreven.

Een leerling met een lwoo-indicatie of zorgdossier wordt pas definitief op Helen Parkhurst geplaatst na overleg met de andere Almeerse VO-scholen. Lwoo-leerlingen zijn alleen plaatsbaar als ze in de reguliere groep kunnen worden opgenomen. Helen Parkhurst heeft geen aparte  lwa/lwoo-klassen
Meer informatie bij 'veelgestelde vragen' op deze site.
 

Topsporttalentschool

Het Helen Parkhurst is één van de 37 topsporttalentscholen in Nederland. Leerlingen die een topsportstatus hebben, afgegeven door NOC/NSF of een regionale status hebben die afgegeven is door Topsport Flevoland maken aanspraak op topsportbegeleiding. Neem hiervoor contact op met de coördinator topsport: j.vanthoff@helenparkhurst.asg.nl

Passend onderwijs 

Helen Parkhurst heeft een school-ondersteuningsprofiel (SOP). Daarin is terug te vinden op welke wijze leerlingen met extra begeleidings- en zorgvragen worden ondersteund. Klik hier voor meer informatie.

Plaatsingscapaciteit Helen Parkhurst

Er is een grens aan de plaatsingscapaciteit. Voor schooljaar 2023/2024 is onze plaatsingscapaciteit 400 nieuwe leerlingen (50  plekken voor mavo leerlingen en 250 plekken voor havo/vwo leerlingen)

Aanmelden kan via Digidoor

Wat leuk dat u en uw kind enthousiast zijn over onze school! En dat hij of zij volgend jaar graag bij ons op school wil komen. Daarvoor moet u uw kind natuurlijk aanmelden.
Het is echter zo dat het aanmelden van leerlingen voor het voortgezet onderwijs sinds vorig schooljaar is veranderd.

Doordat Almere groeit, groeit ook het aantal brugklasleerlingen. Soms melden te veel leerlingen zich aan op een school, waardoor de school al die leerlingen niet kan plaatsen. Deze leerlingen moeten dan op het laatste moment een andere school kiezen. En dat willen we natuurlijk graag voorkomen.
Maak een top 3
Daarom vragen we u om, samen met uw kind, een top 3 van favoriete VO-scholen te maken. Tussen 25 maart en 31 maart 2024 geven jullie deze top 3 door via een aanmeldformulier op de website www.digidoor.nl.
De basisschool van uw kind verstuurt tijdig de inloggegevens voor Digidoor naar u toe. 

Meer informatie over aanmelden leerjaar 1
Voor meer informatie over het aanmelden van uw kind verwijzen wij u naar de site van KiesjeschoolinAlmere.nl. Daar vindt u alle verdere informatie, een animatiefilm en een overzicht van de veel gestelde vragen.

Buiten Almere woonachtig of tussentijdse aanmeldingen
Voor tussentijdse aanmeldingen voor het huidige schooljaar geldt dat ouders contact met de leerlingenadministratie kunnen opnemen via ons algemene telefoonnummer: 036 5357000 of mail naar: 
leerlingenadministratie@helenparkhurst.asg.nl

Aanmelden voor leerjaar 2 t/m 6 voor schooljaar 2024-2025
Voor het aanmelden van uw kind voor volgend schooljaar voor leerjaar
2 tot en met 6, vult u één van onderstaande aanmeldingsformulieren in.
AANMELDINGSFORMULIER 2024-2025 leerjaar 2
AANMELDINGSFORMULIER 2024-2025 leerjaar 3 havo vwo
AANMELDINGSFORMULIER 2024-2025 leerjaar 3 of 4 mavo
AANMELDINGSFORMULIER 2024-2025 leerjaar 4 tm 6 HAVO - VWO
De sluitingsdatum voor het aanmelden van zij-instromers is
ook 1 april 2024.
Het ingevulde en ondertekende formulier kunt u inleveren als volgt:

 • per mail naar: leerlingenadministratie@helenparkhurst.asg.nl
  (Let op: alleen als pdf-bestand)
 • inleveren op school bij de receptie tussen 8.00 en 16.00 uur
 • per post naar:   Helen Parkhurst
                              T.a.v. Leerlingenadministratie
                              Bongerdstraat 1
                              1326 AA Almere