Organisatie

Nieuws

Vind hier alle nieuwsitems. Lees verder »

Kalender

Vind hier alle belangrijke data inclusief de schoolvakanties van dit schooljaar. Lees verder »

Leerling- en ouderparticipatie

Helen Parkhurst kent een actieve SOR (Schoolbrede OuderRaad). Per twee afdelingen wordt ook een afdelingsraad (AOR) geformeerd. Ouders worden op die manier actief vertegenwoordigd en kunnen zo meedenken over en bijdragen aan de gang van zaken in de afdeling van hun kind. 
Helen Parkhurst heeft ook een leerlingenparlement. Het leerlingparlement is de gesprekspartner van de schoolleiding. Deze leerlingen zijn onder andere betrokken bij beleidszaken en de ontwikkeling van de school.Lees verder »

Mediatheek

De mediatheek is in het midden van het schoolgebouw te vinden op de tweede verdieping. Leerlingen kunnen hier boeken en audiovisuele middelen lenen op vertoon van hun schoolbibliotheekpas. Alle materialen uit de collectie van de openbare bibliotheken in Flevoland kunnen via onze mediatheek geleend worden. Door een speciale overeenkomst met de bibliotheek kunnen de gereserveerde materialen gewoon op het hoofdgebouw worden afgehaald en teruggebracht. In de mediatheek staat ook een printer en kopieermachine waar leerlingen tegen betaling gebruik van kunnen maken. Lees verder »

Praktische zaken

 

-Leermiddelen

Ieder jaar bestellen alle leerlingen hun boeken bij boekenleverancier Van Dijk. De meeste materialen worden door de overheid vergoed. Sommige lesmaterialen en ondersteunende materialen brengen kosten met zich mee. Ook is de gekozen opleidingsrichting van invloed op het te betalen bedrag. Voor sommige leerlingen is een tegemoetkoming in de studiekosten mogelijk. Lees verder »

-Kosten

Hier staat een specificatie van de vrijwillige en onderwijsspecifieke ouderbijdrage voor het huidige schooljaar. Lees verder »

-Kluisjes/lift/fiets/ehbo

Helen Parkhurst heeft een aantal praktische voorzieningen voor leerlingen en medewerkers. Lees verder »

Regels/afspraken

Op Helen Parkhurst vinden we een goede sfeer heel belangrijk, zowel in de klas, de gangen, de aula als het schoolplein. We verwachten dat iedereen zich inzet voor een veilig leerklimaat. Lees verder »

Schoolgebouw

Vind hier informatie over het ontwerp van onze school. Lees verder »

Werken op HP

Bekijk hier onze vacatures.

Lees meer informatie over de Almeerse Academische Opleidingsschool (AAOS) en de Almeerse Scholen Groep (ASG) waar Helen Parkhurst onderdeel van uitmaakt. Lees verder »